Contact Info

ז'בוטינסקי 33 רמת גן, מגדלי התאומים 1 קומה 903-6132777 0544-751000

Service Alternate List V2

חברות

משרדנו מקים חברות ורושם עמותות. אנחנו מפרקים חברות מרצון או באמצעות בית המשפט. אנחנו מחיים חברות שנמחקו או שפורקו מרצון

משפחה צעירה בדירה חדשה

אנחנו עורכים משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה מקרקעין, דירות ונכסים מסחריים. אנחנו מטפלים בעריכת החוזה, בדיווחים לרשויות המס ומשלימים

חוזים ומסחר

יש לנו ניסיון בניהול משא ומתן ועריכת הסכמים. אנחנו עורכים הסכמי יזמים לפני יסוד חברות. מטפלים בהסכמים בין שותפים או

ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות

ברירת המחדל היא חוק הירושה. ההסדר הקבוע בחוק מתאים לחלק מן המורישים אך לא לכולם. מי שההסדר אינו מתאים לו

עו”ד רז לבנת כיהן במשך 11 שנים כיושב ראש ועדת הערר לארנונה כללית בגני תקווה. ועדת הערר היא טריבונאל שיפוטי

ARE YOU HAVE ANY PROBLEMS BUT YET NOT CONSULT TO ANYONE ?

TALK TO US! WE PROMISE WE CAN HELP YOU!

דילוג לתוכן