Contact Info

ז'בוטינסקי 33 רמת גן, מגדלי התאומים 1 קומה 903-6132777 0544-751000

חיים ש.

עו"ד חיים שטנגר ממליץ על עו"ד רז לבנת
Categories:

עו”ד רז לבנת, איש הגון וישר דרך. ברי לי – כמו שברורה ונהירה לכל זריחתה ושקיעתה של שמש – שכל מי שיבוא עמך במגע ויכיר אותך – מכאן ואילך – רק טוב ייצא לו מהיכרות ומפגש זה ביניכם. המשך עשות חיל.

ד”ר חיים שטנגר, עיתונאי ועו”ד

דילוג לתוכן