מכתב גלוי אל חברי וחברות ועדת הערר לענייני ארנונה עירונית בגני תקווה, בעבר ובהווה

רז לבנת יו"ר ועדת ערר ארנונה

31.01.2020

אני מסיים היום את תפקידי כיו”ר ועדת הערר של גני תקווה. הייתה לי הזכות לקבל על עצמי את התפקיד מידי ראשי המועצה המקומית גני תקווה אבישי לוין וליזי דלריצ’ה ולמלא אותו בהצלחה תודות לשיתוף הפעולה אתכם ואתכן, שיתוף פעולה מפרה, מאתגר ובעיקר משפר.

עם קבלת התפקיד עוד לא היה במציאות חוזר מנכ”ל משנת 2012, שניסה לקבוע נורמות וכללים, ביניהם קציבת משך זמן כהונה, החובה להיות עו”ד לתפקיד יו”ר ותשלום (סמלי), לא היו הוראות ברורות כיצד יש לנהל ועדות ערר, והצעתי לוועדה להחיל על עצמה מספר נורמות שמצאתי לנכון שהן ראויות:
• דיוני הוועדה לא יתקיימו בבניין המועצה המקומית כפי שהיה בעבר. לא נכון שצד יגיע אל הצד השני לדיון משפטי. בכדורגל קוראים לזה משחק ביתי. הדיונים עברו למשרדי העמותות העירוניות.
• התהליך ייערך בהתאם לכללי הפרוצדורה האזרחית. אזרח שלא יהיה מיוצג נסייע לו בהבנת הכללים ונבהיר לו את זכויותיו.
• לכל תושב או תושבת יינתן יומם בפני הוועדה.
• הוועדה תכבד כל אחד, תתנהל בנימוס ובסבלנות, תוך שמירה על לשון נקייה ומכבדת.
• התהליך יתקיים בשקיפות והפרוטוקולים, כמו ההחלטות, יפורסמו ברשת האינטרנט.
• הוועדה תנמק את החלטותיה, למען תוכל ערכאת הערעור בבית המשפט המחוזי המנהלי לבחון אותה ולתקן במקרה שנעשתה טעות. בעבר היו החלטות הוועדות הקודמות נכתבות בסגנון לקוני ללא נימוק: הערר נדחה או הערר התקבל.

עם כניסתי לתפקידי קיבלתי לידי עררים שהמתינו במגירות חודשים ושנים ולא נמצא להם מענה מצד הוועדות הקודמות. החלטתי שכל פנייה וכל כתב טענות ייענו בו ביום, או לכל המאוחר למחרת. חשוב לתת לתושבים תחושה שעניינם מטופל ושהמערכת קשובה להם. הצלחתי לעמוד בדרישה הגבוהה הזאת, תוך משלוח החלטות גם מחו”ל. ראיתי בתושבים לקוחות מועדפים במשרד עורכי הדין שלי והשתדלתי להעניק להם כפי שמגיע להם – טיפול VIP.

אף שמוניתי בידי מליאת המועצה המקומית גני תקווה, ראיתי את ועדת הערר כטריבונל שיפוטי ישר ומאוזן, עשינו את הישר, ההוגן והנכון מבלי להיות מוטה לטובת אף צד. קיבלנו החלטות נגד המועצה המקומית גני תקווה, קיבלנו החלטות נגד עוררים. פסקנו הוצאות נגד תושבים, ופסקנו הוצאות נגד המועצה המקומית גני תקווה. פסקנו הוצאות אישיות נגד באי כוח משני הצדדים בה במידה ובאותם סכומים כשהיה נכון לפסוק כך.

התכוננתי לכל דיון כשם שאני מתכונן לדיונים שבהם אני מופיע בבית המשפט, וראיתי תמיד את חברותיי וחבריי לוועדה מגיעים מוכנים לדיונים תוך הכרת הראיות והטענות. חברותיי וחבריי העלו את הרמה של הוועדה והוסיפו תבונה, רגישות וידע רבים ואני אסיר תודה על כך לכולן ולכולם.

לאחר סיום תפקידם של מספר גברים בוועדה הקפדתי להמליץ על מינוי נשים נבונות ומשכילות. חברות הוועדה אתגרו אותי היטב והיו שותפות חשובות לתוצאות. אין החלטה אחת שאני מצטער עליה. אף החלטה של הוועדות שבהן כיהנתי כיו”ר לא בוטלה או נהפכה בבית המשפט המחוזי, אף שכמה מהן הובאו אליו בערעורים, ערר אחד מהן אפילו פעמיים.

המלצתי בכל לב על המחליפה שלי, עו”ד אלה כץ שנפלד, שהייתה חברת ועדה אקטיבית ומלומדת, שאופקיה פתוחים, שערכיה ישרים וראויים והיא תוכל להמשיך את התפקיד ולנהל את הוועדה ההצלחה, ואני מאמין בכל לב שהיא תעלה עלי. מצידי, אעניק לה כל סיוע שתבקש.

אני מבקש להודות ללב של ועדת הערר, לרוחמה בוסקילה המופלאה, שבצד תפקידיה הרבים במועצה המקומית גני תקווה היא מילאה בכישרון וביעילות את תפקיד מזכירת ועדת הערר, ועשתה כן בנועם הליכות ובקפידה ראויה. רוחמה הייתה עזר כנגדי וחסכה לנו מבוכות כשמצאה טעויות קולמוס שלי בהחלטות, ואלה תוקנו מיד.
תודה על ההזדמנות לשרת את הציבור ואיחולי הצלחה ליו”ר הוועדה החדשה ולחברות הוועדה.

רז לבנת, עו”ד
יו”ר ועדת הערר לענייני ארנונה
שליד המועצה המקומית גני תקווה

דילוג לתוכן