Contact Info

ז'בוטינסקי 33 רמת גן, מגדלי התאומים 1 קומה 903-6132777 0544-751000

חברות מדף עלולות לעלות ביוקר

Categories: חברות

ברחבי העולם מקובלות חברות מדף (הקרויות גם ‘חברות מגירה’). אלה הן חברות שיש להן שם והן מאוגדות, אך אין להן כל פעילות או ערך לבד מעצם התאגדותן. אין להן בעלי מניות ואין להן מנהלים. יש מדינות שלבד מאגרת רישום לא חלה על החברות חובת תשלום אגרה שנתית. הפרקטיקה הזו של חברות מגירה יובאה לישראל מחו”ל, ובעבר נהגו עורכי דין להחזיק במגירה מספר חברות שנרשמו על שם עורכי הדין והמתינו לשעת הצורך. כשעלה הצורך להקים חברה במהירות, היו מעבירים את המניות אל בעלי המניות החדשים, ממנים את המנהלים ומוציאים את החברה אל הדרך. לקריאת המאמר המלא הקליקו על הקישור: חברות מדף עלולות לעלות ביוקר

דילוג לתוכן