Contact Info

ז'בוטינסקי 33 רמת גן, מגדלי התאומים 1 קומה 903-6132777 0544-751000

מהו הרוב הנדרש לשם קבלת החלטה אודות פירוק מרצון של חברה?

Categories: חברות

מן הפשט של לשון הפקודה עולה החלופה הראשונה: לשם קבלת החלטה אודות פירוק מרצון, יש צורך ברוב של %75 מבעלי המניות. החלופה השנייה, לפיה הפקודה מדברת על רוב של %75 מבעלי המניות שטרחו והגיעו אל האסיפה הכללית שזומנה כדין והצביעו בה, אינה מתקבלת על הדעת ואנסה להציג את האבסורד שבה. לקריאה מלאה של המאמר הקליקו על הקישור:
מהו הרוב הנדרש לשם קבלת החלטה אודות פירוק מרצון של חברה

דילוג לתוכן