סמכות להארכת מועדים בידי ועדת הערר לענייני ארנונה עירונית – האם היא אין סופית?

Categories: ארנונה

ועדות הערר לענייני ארנונה פועלות בהתאם לחוק רשויות מקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976[2]. הדיון בפני ועדת הערר הוא הערכאה השנייה שבה נדון העניין. ההליך הראשון הוא "השגה" – העלאת העניין לראשונה בפני מנהל הארנונה העירונית, שהוא בדרך כלל גזבר הרשות המקומית או מנהל הגביה ובכל מקרה בעל תפקיד בכיר האמון על דיני הארנונה וסמכותו זו שונה מסמכות כל עובד אחר של הרשות המקומית שאמור לפעול לטובתה. מנהל הארנונה אמור להכריע במחלוקות שבין האזרח לבין הרשות המקומית ותפקידו פרסונלי (מינוי המפורסם ב"רשומות") ומנהלי שחלים עליו כללים החלים על גוף שיפוטי. רק מי שהשגתו נדחתה במלואה או בחלקה בידי מנהל הארנונה רשאי להגיש ערר לוועדת הערר על החלטת מנהל הארנונה בהשגה[3]. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים[4].
השאלה הנשאלת בחיבור זה היא אם לאור הרכבן הפרסונלי של ועדות הערר, ההלכה שנקבעה בעייתית או שעולה צורך לחוקק שינויים ותוספות בידי המחוקק, על מנת להתאים את הרצוי למצוי וליצור מערכת ברורה ועקבית בפסיקתן של ועדות הערר ברחבי הארץ[8]. לקריאת המאמר המלא, הקליקו על הקישור – סמכות להארכת מועדים בידי ועדת הערר לענייני ארנונה עירונית – האם היא אין סופית

דילוג לתוכן