Contact Info

ז'בוטינסקי 33 רמת גן, מגדלי התאומים 1 קומה 903-6132777 0544-751000

תארים אקדמיים מתקדמים – כהוצאת השתלמות מקצועית מוכרת

Categories: כללי

משרכש אדם את ההשכלה המזערית הנדרשת בחוק וקיבל לשם כך את הרשיון לעסוק בתחום מקצועו – שוב אין הוא נדרש, במהלך חייו המקצועיים, לעמוד במבחנים נוספים כלשהם, ולמעט במקרה בו נשלל רשיונו, יחודש רשיונו מדי שנה כפוף לתשלומי האגרות המחוייבים. לקריאת המאמר המלא, הקליקו על הקישור – תארים אקדמיים מתקדמים

דילוג לתוכן